Pomoc duszpasterska

Materiały na Niedzielę Świętej Rodziny 2018 r.

Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Decyzję tę biskupi podjęli podczas 380. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 25-26 września 2018 r. w Płocku.