Spotkanie z dekanalnymi animatorami duszpasterstwa dzieci i młodzieży

Miejsce: Kuria Metropolitalna Warszawska
Spotkanie odbędzie się w budynku A Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w sali św. Jana Chrzciciela na I piętrze